joi, octombrie 15

Consiliul de mediere a fost validat

“Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti a validat astăzi, 13 octombrie 2009, prin ordin, membrii Consiliului de Mediere.

Continuarea implementării instituţiei medierii, ca modalitate de soluţionare pe cale amiabilă a conflictelor, reprezintă  o premisă esenţială pentru degrevarea activităţii instanţelor de judecată în contextul creat de pregătirea punerii în aplicare a  normelor noilor coduri, a căror viziune şi linii directoare presupun un cadru legislativ funcţional, unitar, coerent.

De asemenea, asigurarea funcţionalităţii instituţiei medierii constituie, în egală măsură, o cerinţă obligatorie decurgând din angajamentele asumate în calitate de stat membru al Uniunii Europene, inclusiv obligaţia de a transpune în timp util prevederile directivelor comunitare în legislaţia naţională şi  de a asigura  aplicarea acestora.

Avem în vedere importanţa şi impactul social al Directivei nr. 2008/52/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind anumite aspecte referitoare la medierea în cauzele civile şi comerciale, a cărei implementare efectivă se poate realiza numai în condiţiile existenţei unui sistem de mediere funcţional, care să răspundă exigenţelor şi standardelor de calitate trasate de documentul european.

Decizia de validare a Consiliului de Mediere a fost luată în urma analizei realizate la nivelul Ministerului Justiţiei asupra modului de  implementare a Legii nr. 192/2006, a modului de desfăşurare a alegerilor pentru Consiliul de Mediere si a necesităţii de a elimina blocajele în desfăşurarea în condiţii de funcţionalitate optimă a activităţii de mediere.

Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti va analiza în continuare, împreună cu reprezentanţii mediatorilor, actualul cadru legislativ în vederea îmbunătăţirii sale, a eliminării neclarităţilor ori lipsurilor constatate cu ocazia aplicării practice a prevederilor Legii nr. 192/2006.”

Juridice.ro

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Puteți solicita informații sau vă puteți programa pentru o primă ședință de informare.
În cel mai scurt timp posibil vă vom răspunde.
În acest sens, vă rugăm să ne furnizați următoarele date:
1. Nume, prenume
2. Telefon – pentru a fi contactat in vederea programării
3. Tip de litigiu/ conflict
4. În ce parte a zilei puteți fi programat/ă.