miercuri, martie 17

Mediere - Partaj succesoral. Hotarare de expedient.

Hotarare de expedient pronuntata in baza acordului de mediere.


Partaj succesoral.


Autor: Sanda Lungu
judecator, Curtea de Apel Craiova


Sursa: Juridice.ro

Cu bucurie am constatat ca judecatorii din intreaga tara au inceput sa recomande partilor solutionarea cauzelor prin mediere. Pana acum, judecatorii craioveni, beneficiind si de avantajul Centrului Pilot de Mediere, infiintat prin Ordinul minstrului justitiei nr. 1391/C/2003, erau singurii din tara care recomandau in instanta medierea, fapt ce a condus la inregistrarea, la Centrul de Mediere Craiova, a peste 1000 de medieri in ultimii 7 ani.


Incepand din anul 2009, in tot mai multe instante judecatorii au recomandat partilor aceasta metoda alternativa de solutionare a litigiilor si am aminti aici instantele din Gorj, Buzau, Bacau, Bucuresti, Iasi si, asa cum am aflat de curand, din Bihor.


Legea nr. 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator [1], astfel cum a fost modificata prin Legea nr. 370/2009 pentru modificarea si completarea Legii nr. 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator [2] si OG nr. 13/2010 pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul justitiei in vederea transpunerii Directivei 2006/123/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind serviciile in cadrul pietei interne [3], cuprinde dispozitii procedurale sumare, fapt ce naste o serie de dificultati judecatorilor, atat in momentul in care trebuie sa isi indeplineasca obligatia legala privind informarea partilor asupra posibilitatii si a avantajelor folosirii procedurii medierii, a indrumarii lor in vederea alegerii acestei modalitati de solutionare a litigiului, cat si ulterior, in momentul pronuntarii hotararii de expedient. Magistratii au simtit lipsa unei practici in acest sens si tocmai de aceea, avand in vedere experienta judecatorilor din Craiova in informarea, recomandarea si solutionarea cauzelor (atunci cand este cazul), printr-o hotarare de expedient, in baza acordului de mediere, am apreciat utila reproducerea unei parti din considerentele si dispozitivul unei astfel de hotarari pronuntata la Judecatoria Craiova, litigiul avand ca obiect un partaj succesoral.


Totodata, acest dosar, atat prin numarul partilor, al defunctilor, cat si prin dificultatea impartirii bunurilor aduse la masa succesorala, dovedeste avantajele solutionarii sale prin mediere, avantaje resimtite atat de judecatorul care a instrumentat cauza, cat si de parti, respectiv timp, cheltuieli judiciare, pastrarea in continuare a unor bune relatii de familie.


Prin cererea inregistrata la aceasta instanta sub nr. (…), reclamanta O.V.E.  a chemat in judecata pe paratii O.M., A.L.M., O.E., O.V.I., B.S.C., G.F., B.I., O.V.N., O.V.G. si P.M., solicitand ca prin hotararea ce se va pronunta sa se constate deschisa succesiunea defunctului O.G.V. decedat la data de 20 oct. 1988, cu ultimul domiciliu in Craiova, avand ca mostenitori pe parti, fiecare cu cate o cota legala de 1/7, sa se constate ca masa succesorala se compune din suprafata de 6 ha si 4600 m. p. de teren, situat in com. Valea Stanciului, jud. Dolj, inscris in T.D.P., si sa se dispuna iesirea din indiviziune.


In motivarea actiunii reclamanta a aratat ca la data de 20 oct. 1988 a decedat numitul O.V., avand ca mostenitori pe: O.V.V., decedat la 23.04.2006, O.V.I., O.V.E., B.V.Z., decedata la 25.05.2002, O.V.N., O.V.G., M.M., decedata la 16.05.2004, avand ca succesori: O.V.V., pe paratii O.M. – fiu, A.L.M. – fiica si O.E. – sotie supravietuitoare, B.V.Z. pe: paratii B.S.C. – fiu, G.F. – fiica, B.I. – sot supravietuitor, iar M.M. pe parata P.M. – fiica,  iar masa succesorala se compune din suprafata de 6 ha si 4600 m. p., situata in com. Valea Stanciului, jud. Dolj, asa cum rezulta din T.D.P. nr. (…).


Cu toate ca s-a incercat de comun acord impartirea bunurilor ramase de pe urma defunctului, si anume terenul din titlu, nu s-a reusit acest lucru.


In dovedirea actiunii s-au depus la dosar inscrisuri in copie – acte de stare civila, T.D.P. nr. (…), acte de identitate, procuri speciale autentificate, adresa nr. (…) emisa de O.C.P.I. Dolj, declaratie autentificata sub nr. (…) din care rezulta ca paratul O.M. a renuntat expres la succesiunea defunctului sau tata O.V. decedat la 34.04.2006, cu ultimul domiciliu in Craiova.


La termenul din 29.09.2009, in sedinta publica, s-a depus de catre parti un acord de mediere incheiat la 28.09.2009 la Asociatia Centrul de Mediere Craiova in baza contractului de mediere nr. (…), in conditiile Legii 192/2006, cauza fiind luata in pronuntare.


S-a dispus repunerea cauzei pe rol, in baza art. 151 C. pr. civ., pentru a se depune sesizari pentru deschiderea procedurii succesorale notariale dupa autorii O.V.V., B.Z. si M.M.


La termenul din 27.10.2009 s-a dispus de catre instanta efectuarea unei adrese catre Consiliul Local Craiova – S.P.C.L.E.P., pentru a se comunica sesizarile pentru deschiderea procedurii succesorale notariale dupa autorii Olaru O.V.V., B.Z. si M.M.


Analizand actele si lucrarile dosarului instanta a retinut in fapt urmatoarele:


La termenul din 29.09.2009 in sedinta publica s-a depus de catre parti un acord de mediere incheiat la 28.09.2009 la Asociatia Centrul de Mediere Craiova in baza contractului de mediere nr. (…) in conditiile Legii nr. 192/2006.


Conform art. 63 alin. 1 din Legea nr. 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator «In cazul in care conflictul a fost solutionat pe calea medierii, instanta va pronunta, la cererea partilor, o hotarare, potrivit dispozitiilor art. 271 C. pr. civ.»


In consecinta, instanta urmeaza sa ia act de tranzactia respectiva si sa consfiinteasca invoiala partilor.


In baza art. 274 C. pr. civ., va lua act ca reclamanta nu a solicitat cheltuieli de judecata.”


Dispozitivul hotararii a consemnat acordul de mediere, in acelasi mod in care se procedeaza in cazul tranzactiei:


”Ia act de tranzactia incheiata intre reclamanta O.V.E., domiciliata in Craiova, jud. Dolj si paratii O.M., domiciliat in Bucuresti, A.L.M., domiciliata in Craiova, jud. Dolj, O.E., domiciliata in Craiova, jud. Dolj, O.V.I., domiciliat in Craiova, jud. Dolj, B.S.C., domiciliat in Craiova, jud. Dolj, G.F., domiciliata in Craiova, jud. Dolj, B.I., domiciliat in Craiova, jud. Dolj, O.V.N., domiciliat in Craiova, jud. Dolj, O.V.G., domiciliat in Craiova, jud. Dolj si P.M., domiciliata in Craiova, jud. Dolj si consfiinteste invoiala lor, dupa cum urmeaza: «Acord de mediere incheiat la (…) la Asociatia Centrul de Mediere Craiova in baza contractului de mediere nr. (…) intre: paratii O.M., domiciliat in Bucuresti, C.I. seria (…) nr. (…), CNP (…), in calitate de mostenitor, A.L.M., domiciliata in Craiova, jud. Dolj, C.I. seria (…), nr. (…), CNP (…), in calitate de mostenitoare, O.I.E., domiciliata in Craiova, jud. Dolj, C.I. seria (…) nr. (…), CNP (…), in calitate de mostenitoare, B.S.C., C.I. seria nr. (…), CNP (…), domiciliat in Craiova, jud. Dolj, in calitate de mostenitor, G. F., domiciliata in Craiova, jud. Dolj, C.I. seria (…) nr. (…), CNP (…), in calitate de mostenitoare, B.I., domiciliat in Craiova, jud. Dolj, C.I. seria nr. (…), CNP (…) –, in calitate de mostenitor,  O.V.N., domiciliat in Craiova, jud. Dolj, C.I. seria nr. (…), CNP (…), in calitate de mostenitor, O.V.G. domiciliat Craiova, jud. Dolj, C.I. seria. (…), nr. (…), CNP (…), in calitate de mostenitor, P.M., domiciliata in Craiova, jud. Dolj, C.I. seria (…), nr. (…), CNP (…), in calitate de mostenitoare, O.V.I., domiciliat in Craiova, jud. Dolj, in calitate de mostenitor, si O.V.E., domiciliata in Craiova, jud. Dolj, BI seria (…), nr. (…), CNP (…), in calitate de mostenitoare, in conformitate cu prevederile Legii nr. 192/2006, am consimtit la incheierea prezentului acord, liber exprimat si neafectat de nici un viciu de consimtamint, fiind intru totul de acord cu cele convenite dupa cum urmeaza:


In urma celei de-a doua intalniri de la Centrul de Mediere Craiova, partile au convenit asupra urmatoarelor puncte:


«I. Partajarea terenului de 6 ha si 4600 m. p. situat in Com. Valea Stanciului, jud. Dolj, conform T.D.P. (…), ce a apartinut autorului O.G.V., dupa cum urmeaza:


1. O.V.I. va prelua suprafata de teren arabil de 1 ha situat in tarlaua 10, parcela 52, avand ca vecini: la Nord (…), la Est (…), la Sud (…), la Vest (…).


2. O.V.G. va prelua suprafata de teren arabil de 5000 m. p. situate in tarlaua 186, parcela 41, avand ca vecini: la Nord (…), la Est (…), la Sud (…), la Vest (…).


3. O.V.N. va prelua suprafata de teren arabil de 1 ha si 5000 m. p. situata in tarlaua 196, parcela 27, avand ca vecini la Nord (…), la Est (…), la Sud (…) si la Vest (…); suprafata de 1200 m. p. situata in tarlaua 33, parcela 850, avand ca vecini: la Nord (…), la  Est (…), la Sud (…) si la Vest (…) si suprafata de teren cu vie de 1730 m. p. situata in tarlaua 33, parcela 36, avand ca vecini la Nord (…), la Est (…), la Sud (…) si la Vest (…).


4. O.V.E. va prelua suprafata de 1 ha  situata in tarlaua 169, parcela 45, avand ca vecini: la Nord (…), la Est (…), la Sud (…), la Vest (…) si suprafata de 2200 m. p. situata in tarlaua 195, parcela 31, avand ca vecini: la Nord (…), la Est (…), la Sud (…), la Vest (…).


5. O.I.E. va prelua suprafata de 1 ha  situata in tarlaua 42, parcela nr. 4, avand ca vecini: la Nord (…), la Est (…), la Sud (…), la Vest (…). Precizam ca O.I.E. este sotia supravietuitoare a defunctului O.V.V. (decedat in 2006), iar cei doi copii ai acestui defunct si ai lui O.I.E. – respectiv O.M. si A.L.M.  sunt renuntatori.


6. P.M. va prelua suprafetele de 2438 m. p. situata in tarlaua 35, parcela 51, avand ca vecini: la Nord (…), la Est (…), la Sud (…), la Vest (…) si suprafata de 4136 m. p. situata in tarlaua 181, parcela nr. 1, avand ca vecini: la Nord (…), la Est (…), la Sud (…) si la Vest (…). Precizam ca P.M. vine la mostenirea defunctei M.M. (decedata in 2004) in calitate de fiica a acesteia.


7. B.I. va prelua suprafata de 1536 m.p. situata in tarlaua 60, parcela 2139  avand ca vecini la Nord (…), la Est (…), la Sud (…), la Vest (…) si  1360 m. p. situata in tarlaua 27, parcela 159, avand ca vecini: la Nord (…), la Est (…), la Sud (…) si la Vest (…).


Precizam ca B.I. este sotul supravietuitor al lui B.V.Z. (decedata in 2002) si avand cu defuncta doi copii: B.S.C. si G.F.


Mentionam ca B.S.C., prin procura speciala nr. (…), si G.F., prin procura speciala nr. (…), l-au imputernicit pe dnul B.I. sa tranzactioneze asupra masei partajabile.


Aceasta este vointa noastra.»


Ia act ca reclamanta nu a solicitat cheltuieli de judecata.


Cu recurs  in termen de 15 zile de la comunicare.


Pronuntata in sedinta publica.”


[1] Publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 441 din 22 mai 2006


[2] Publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 831 din 3 decembrie 2009

[3] Publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 70 din 30 ianuarie 2010

Voi reveni, in scurt timp (sper), cu cateva explicatii mai putin tehnice, privind aceasta hotarare.

Multumim d-nei judecator Sanda Lungu (judecator, Curtea de Apel Craiova) pentru amabilitatea de a ne supune atentiei aceasta hotarare de constatare a medierii, numita si hotarare de expedient, care ne poate fi utila tuturor.

Multumim, de asemenea, si Juridice.ro pentru promovarea ideii de mediere.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Puteți solicita informații sau vă puteți programa pentru o primă ședință de informare.
În cel mai scurt timp posibil vă vom răspunde.
În acest sens, vă rugăm să ne furnizați următoarele date:
1. Nume, prenume
2. Telefon – pentru a fi contactat in vederea programării
3. Tip de litigiu/ conflict
4. În ce parte a zilei puteți fi programat/ă.