marți, ianuarie 18

Onorarii


Onorariile se stabilesc de la caz la caz, de comun acord cu cei ce apelează la serviciile de mediere, în funcție de durata de soluționare, complexitatea cazului ori numărul părților implicate.  Dat fiind contextul socio-economic actual, ne exprimăm disponibilitatea de a ne adapta onorariile actualului context, în beneficiul clienților noștri și al instituției medierii. 


Părțile care doresc medierea pot beneficia și de ajutor public judiciar în condițiile legii.
 
Astfel, pot fi stabilite onorarii orare ce pot fi sau nu completate cu onorarii de succes:
 - onorariul orar - este reprezentat de o sumă fixă, pentru o ședință de mediere. 

- onorarii în sumă fixă pentru întreaga procedură de mediere. 

Important: pentru etapa de informare a părților privind medierea, scopul, efectele și limitele acesteia, „Biroul de mediator - Fănuța Lișman” nu percepe onorariu de mediator.
(detalii, aici: Informare privind medierea.)


Cine plătește onorariul mediatorului?
 - de regulă, părțile conflictului, în mod egal, la momentul încheierii contractului de mediere
 - de comun acord, părțile pot conveni și altfel;

 - pentru  invitația la mediere, analiză de conflict, pregătire a medierii - partea care încheie contractul de pregătire a medierii. 

 Ajutorul public judiciar privind sumele acordate cu titlu de onorariu de mediator. (Reduceri, scutiri, reeșalonări.)

Potrivit art. 20 din OUG. 51/2008 privind ajutorul public judiciar, persoana care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 8 alin. (1) sau (2) din prezenta ordonanță, va putea beneficia de restituirea taxelor de timbru și a sumelor acordate cu titlu de onorariu de mediator, dacă se vor încadra în condițiile stbilite de art. 8 din OUG 51/2008 și, foarte important, dacă vor apela la mediere înainte de declanșarea procesului civil dar și după declanșarea acestuia, dar înainte de prima zi de înfățișare.

Astfel, beneficiază şi de restituirea sumei plătite mediatorului cu titlu de onorariu:
- persoanele al căror venit mediu net lunar pe membru de familie, în ultimele două luni anterioare formulării cererii, se situează sub nivelul de 500 lei. În acest caz, sumele care constituie ajutor public judiciar se avansează în întregime de către stat.
 -  dacă venitul mediu net lunar pe membru de familie, în ultimele două luni anterioare formulării cererii, se situează sub nivelul de 800 lei, sumele de bani care constituie ajutor public judiciar se avansează de către stat în proporţie de 50%.
  - ajutorul public judiciar se poate acorda şi în alte situaţii, proporţional cu nevoile solicitantului, în cazul în care costurile certe sau estimate ale procesului sunt de natură să îi limiteze accesul efectiv la justiţie, inclusiv din cauza diferenţelor de cost al vieţii dintre statul membru în care acesta îşi are domiciliul sau reşedinţa obişnuită şi cel din România.
 Ajutorul public judiciar se poate acorda în formele prevăzute de art. 6 din aceeași ordonanță.

Important. Pentru a beneficia de toate aceste facilități conferite de lege privind ajutorul public judiciar, vom asigura clienților noștri asistență juridică de calitate prin colaborările cu anumite cabinete de avocat specializate pe diferite domenii de activitate.

Observații. 

* O ședință de mediere are o durată de  două ore. De comun acord cu părțile, se poate conveni și altfel. 
* În numeroase situații, medierea se finalizează în cel mult trei ședințe de mediere. 
* Până în prezent, au fost și situații în care s-a ajuns la un acord în prima ședință de mediere.


Pentru a ne contacta, aveti toate datele in pagina CONTACT.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Puteți solicita informații sau vă puteți programa pentru o primă ședință de informare.
În cel mai scurt timp posibil vă vom răspunde.
În acest sens, vă rugăm să ne furnizați următoarele date:
1. Nume, prenume
2. Telefon – pentru a fi contactat in vederea programării
3. Tip de litigiu/ conflict
4. În ce parte a zilei puteți fi programat/ă.