marți, iunie 15

Efectele medierii în cazul conflictelor deduse judecății.

  • În situația în care părțile încheie un acord de mediere:
-        Se pune astfel capăt litigiului.

-        Părțile pot reveni în instanță pentru încuviințarea acordului și obținerea hotărârii de expedient.

-        Hotărârea de expedient, constituind titlu executoriu, poate fi executată fără îndeplinirea altor formalități.

-        Părțile pot alege să lase în nelucrare procesul, nefiind obligate a reveni în instanță, riscând astfel perimarea cererii.

-        În lipsa unei reglementări exprese, oricând, înainte de perimarea cererii, părțile pot redeschide cauza, aflată pe rolul instanței, pentru a cere hotărârea de expedient.

-        Odată cu hotărârea de expedient, partea interesată poate cere și restituirea taxei judiciare de timbru.

-        Părțile pot alege și să se adreseze unui notar, pentru autentificarea acordului dintre ele.


  • În situația în care părțile ajung la o înțelegere parțială, prin mediere:
-        Pentru conflictul rămas nesoluționat, părțile pot reveni în instanță pentru reluarea cauzei.

-        La cererea părților, instanța poate încuviința acordul încheiat și dă o hotărâre de expedient, chiar și parțială.

-        Taxa judiciară de timbru se va restitui în raport de capetele de cerere soluționate.


  • Dacă medierea a eșuat [1]:
-        Părțile pot repune cauza pe rol pentru continuarea judecării pricinii, cauza fiind reluată din starea în care se afl ala momentul suspendării.

[1] Eșuat = sintagma este utilizată de legiuitor. Personal, nu o consider cea mai potrivită. Motivele sunt următoarele: chiar dacă părțile nu ajung la un acord, dacă acestea comunica, pastreaza ori restabilesc relatia dintre ele, din perspectiva mediatorului, cel putin, nu se poate spune că medierea a eșuat. Dimpotrivă. Dacă pe parcurs, părțile vor relua dialogul dintre ele, atunci acesta este rezultatul real al unei medieri. Dar pe aceasta tema, poate intr-un articol viitor.

1 comentarii:

Efectele medierii în cazul conflictelor deduse judecății. spunea...

[...] Articol Mediere şi mediatori [...]

Trimiteți un comentariu

Puteți solicita informații sau vă puteți programa pentru o primă ședință de informare.
În cel mai scurt timp posibil vă vom răspunde.
În acest sens, vă rugăm să ne furnizați următoarele date:
1. Nume, prenume
2. Telefon – pentru a fi contactat in vederea programării
3. Tip de litigiu/ conflict
4. În ce parte a zilei puteți fi programat/ă.