marți, iulie 13

Proiectul legii privind reforma in justitie, cu privire la mediere.


Prevederile cu referire la mediere sunt urmatoarele:

1. Modificări privitoare la divorț:

Pct. 32. Articolul 6131 se modifică şi va avea următorul cuprins:

Art. 6131. - În cazul în care cererea de divorţ se întemeiază pe acordul părţilor, ea va fi semnată de ambii soţi. Atunci când este cazul, în acţiunea de divorţ, soţii vor stabili şi modalităţile în care au convenit să fie soluţionate cererile accesorii divorţului.

Primind cererea de divorţ, în cazul prevăzut de art. 38 alin. (2) lit. a) din Codul familiei, preşedintele instanţei va verifica existenţa consimţământului soţilor,  după care,  va fixa un termen de două luni în şedinţă publică. La termenul de judecată, instanţa verifică dacă soţii stăruie în desfacerea căsătoriei pe baza acordului lor şi, în caz afirmativ, va trece la judecarea cererii, fără a administra probe cu privire la motivele de divorţ.

În cazul cererii de divorţ prin acordul părţilor prevăzut de art. 38 alin. (2) lit.b) din Codul familiei, instanţa verifică dacă soţii stăruie în desfacerea căsătoriei conform acordului de mediere şi, în caz afirmativ, pronunţă divorţul  fără a administra probe cu privire la motivele de divorţ. Instanţa poate lua act de învoiala soţilor cu privire la încredinţarea copiilor numai după avizarea acordului de mediere, la cererea părţilor sau la solicitarea instanţei, de către autoritatea tutelară şi ascultarea minorului, potrivit legii. Instanţa poate administra orice probă consideră necesar pentru ocrotirea interesului superior al minorului.

Pentru soluţionarea cererilor accesorii privind numele pe care soţii îl vor purta după divorţ, pensia de întreţinere şi atribuirea locuinţei, instanţa va putea dispune, atunci când consideră necesar, administrarea probelor prevăzute de lege.”

Pct. 33. După articolul 614 , se introduce un articol nou, art.6141 cu următorul cuprins:

„Art. 6141. - În faţa instanţei de fond, aceasta va stărui pentru soluţionarea divorţului, în tot sau în parte, prin înţelegerea părţilor.

În cazul în care judecătorul recomandă medierea, părţile se vor prezenta la mediator, în vederea informării lor cu privire la avantajele medierii. Mediatorul nu poate solicita plata onorariului pentru informarea părţilor. După informare, părţile decid dacă acceptă sau nu soluţionarea divorţului prin mediere.

Până la termenul fixat de instanţă, care nu poate fi mai scurt de 15 zile, părţile depun procesul – verbal întocmit de mediator cu privire la rezultatul şedinţei de informare.

Prevederile alin. 2 şi 3 nu sunt aplicabile în cazul în care părţile au încercat soluţionarea divorţului prin mediere anterior introducerii acţiunii.”

2. Modificări în materie comercială.

Pct. 34. Articolul 7201 se modifică şi va avea următorul cuprins:

Art. 7201. - În procesele şi cererile în materie comercială evaluabile în bani, înainte de introducerea cererii de chemare în judecată, părţile pot încerca soluţionarea litigiului prin mediere.

Termenul de prescripţie a dreptului la acţiune pentru dreptul litigios supus medierii se suspendă pe durata acestei proceduri, dar nu mai mult de trei luni de la începerea ei.”

Pct. 40. Articolul 7207 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 7207 – În cursul judecăţii asupra fondului procesului, instanţa va stărui pentru soluţionarea lui, în tot sau în parte, prin înţelegerea părţilor.

În cazul în care judecătorul recomandă medierea, părţile se vor prezenta la mediator, în vederea informării lor cu privire la avantajele medierii. Mediatorul nu poate solicita plata onorariului pentru informarea părţilor. După informare, părţile decid dacă acceptă sau nu soluţionarea litigiului prin mediere.

Până la termenul fixat de instanţă, care nu poate fi mai scurt de 15 zile, părţile depun procesul-verbal întocmit de mediator cu privire la rezultatul şedinţei de informare.

Prevederile alin. 2 şi 3 nu sunt aplicabile în cazul în care părţile au încercat soluţionarea litigiului prin mediere anterior introducerii acţiunii.

Înţelegerea părţilor se constată prin hotărâre irevocabilă şi executorie.”

După cum se observă, atât în cazul divorțului cât și în cazul litigiilor comerciale, legiuitorul impune părților parcurgerea procedurii prealabile a medierii.

Astfel, în caz de litigiu (ca și în caz de divorț), ”instanţa va stărui pentru soluţionarea lui, în tot sau în parte, prin înţelegerea părţilor”. în cazul în care părțile nu se împacă la stăruința instanței, aceasta va recomanda părților medierea și, în acest caz, părțile vor fi nevoite să se prezinte unui mediator ales de comun acord, în vederea informării. După cum este formulat textul de lege, nu se lasa loc interpretarilor.  Prin urmare, partile vor fi obligate sa parcurga procedura prealabila a medierii.

Abia după parcurgerea acestei proceduri prealabile, sesiuni de informare, părțile pot decide dacă vor urma sau nu procedura propriu-zisa a medierii, în vederea solutionarii litigiului.

Astfel că, după informare, părțile pot incheia un contract de mediere intre ele si mediator, pot alege un alt mediator care sa le medieze conflictul sau pot refuza sedintele de mediere.

Decizia partilor trebuie luata in termenul fixat de instanta ce nu poate fi mai mic de 15 zile. Pentru instiintarea instantei, mediatorul va intocmi procesul verbal ce contine decizia partilor, indiferent care este ea, iar procesul-verbal va fi semnat si de parti.

Cand partile stabilesc sa urmeze procedura medierii pentru solutionarea litigiului, la termenul fixat de instanta se vor prezenta cu procesul-verbal iar instanta va suspenda judecata potrivit art. 242 alin 1 (prin vointa partilor).Dupa incheierea acordului de mediere, partile vor reveni in instanta pentru hotararea de expedient si vor putea cere instantei restituirea taxei judiciare de timbru.

Dupa incheierea acordului de mediere, daca se incheie inainte de expirarea termenului fixat de instanta, părțile pot cere deîndata instantei sa ia act de acord, potrivit Legii medierii.

Daca partile refuza medierea, la termenul fixat de instanta vor continua judecata.

Ca si concluzie, procedura prealabila a medierii va deveni obligatorie ori de cate ori instanta va recomanda partilor medierea. Iar instanta va fi obligata sa recomande medierea ori de cate ori partile nu se impaca in urma staruintelor instantei.

Prin urmare, vom avea de lucru. Insa, activitatea noastra nefiind remunerata, putem spune ca vom avea parte de multa munca voluntara. Dar, pe aceasta tema, vom mai discuta.0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Puteți solicita informații sau vă puteți programa pentru o primă ședință de informare.
În cel mai scurt timp posibil vă vom răspunde.
În acest sens, vă rugăm să ne furnizați următoarele date:
1. Nume, prenume
2. Telefon – pentru a fi contactat in vederea programării
3. Tip de litigiu/ conflict
4. În ce parte a zilei puteți fi programat/ă.