vineri, septembrie 17

Comunicatul Consiliului de Mediere privind specializarea mediatorilor

Transmis in data de 16 sept. 2010

„Consiliul de Mediere, organism autonom, de interes public, conform  dispoziţiilor  Legii 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator,  este singurul organism cu atribuţii de reglementare a profesiei de mediator si serviciului de mediere.
Complementar, în conformitate cu Legea 200/2004 privind recunoaşterea calificărilor profesionale, cu completările şi modificările ulterioare, Consiliul de mediere este autoritatea naţională de reglementare în ceea ce priveşte pregătirea în domeniul medierii.
Potrivit dispoziţiilor art. 20 lit.c., Consiliul de Mediere “autorizează programele de formare iniţială şi continuă precum şi cele de specializare”, fiind unicul organism care are autoritatea de a defini şi stabili specializările in profesia de mediator. Potrivit dispoziţiilor art. 20 lit.i, Consiliul de mediere “ eliberează documentele care atestă calificarea profesionala a mediatorilor”, cu respectarea prevederilor Legii 200/2004 la care se face referire şi în Legea 192/2006.
In consecinţă, doar  Consiliul de Mediere poate atesta o specializare a mediatorilor autorizaţi, care au intrat astfel în profesia de mediator.
Pornind de la solicitările adresate de Institutul Bancar Român şi Asociaţia Română a Băncilor, Consiliul de mediere a analizat începând din februarie 2010 atât în şedinţele sale lunare, cât şi în întâlnirile cu asociaţiile profesionale ale mediatorilor prevederile Legii 192/2006 din perspectiva specializărilor şi a ajuns la concluzia că, pe de o parte este prematură identificarea unor specializări în condiţiile unei practici insuficiente a mediatorilor, iar pe de altă parte că solicitarea unei specializări în domeniul bancar nu este susţinută de argumente bazate pe o cercetare ştiinţifică argumentată.

MEDIATORUL BANCAR NU ESTE O SPECIALIZARE A PROFESIEI DE MEDIATOR.

Orice mediator autorizat de Consiliul de Mediere şi înscris in Tabloul Mediatorilor are competenţele necesare pentru a  conduce un proces de mediere   in orice tip de dispută, inclusiv in disputele din domeniul  bancar. Până în prezent, Consiliul de Mediere nu a reglementat  specializări ale profesiei de mediator. In consecinţă, orice mediator are dreptul şi poate fi ales de părţi să presteze serviciul de mediere in orice tip de dispută. Conform prevederilor Legii 192/2006, mediatorii au dreptul de a alege tipurile de dispute in care intervin, la cererea părţilor, pentru soluţionarea acestora prin mediere.
In consecinţă, băncile, în calitate de clienţi, pot apela la mediere, alegând orice mediator înscris în Tabloul mediatorilor.

CURSUL ORGANIZAT DE INSTITUTUL BANCAR ROMAN “Medierea in domeniul bancar” NU ESTE AUTORIZAT  DE CONSILIUL DE MEDIERE CA ŞI CURS DE SPECIALIZARE.

Deşi se adresează mediatorilor autorizaţi, cursul organizat de Institutul Bancar Român (IBR) nu este recunoscut de Consiliul de Mediere ca fiind o specializare a mediatorilor. In consecinţă, promovarea de către IBR,  in sensul că acest curs “se adresează mediatorilor autorizaţi ….care doresc să se specializeze în managementul conflictelor in domeniul bancar”, încalcă dispoziţiile prevăzute de dispoziţiile Legii 192/2006.
Consiliul de Mediere face apel la Asociaţia Română a Băncilor şi Institutul Bancar Român să se conformeze cadrului legal în vigoare privind medierea si organizarea profesiei de mediator.”
Preşedinte al Consiliului de mediere

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Puteți solicita informații sau vă puteți programa pentru o primă ședință de informare.
În cel mai scurt timp posibil vă vom răspunde.
În acest sens, vă rugăm să ne furnizați următoarele date:
1. Nume, prenume
2. Telefon – pentru a fi contactat in vederea programării
3. Tip de litigiu/ conflict
4. În ce parte a zilei puteți fi programat/ă.