sâmbătă, octombrie 1

Divortul prin acordul sotilor in Noul Cod civil

După cum știm, la 1 octombrie va intra în vigoare noul Cod civil care a integrat în prevederile sale și dispoziții privind dreptul familiei.
În materie de divorț, față de reglementările anterioare, avem dispoziții clare privind desfacerea căsătoriei prin acordul soților, indiferent dacă din căsătorie au rezultat copii și sunt minori la momentul pronunțării divorțului.
Am scris în câteva rânduri cu privire la dreptul părinților de a decide soarta propriilor copii. Un drept firesc ce acum este și reglementat ca atare. Prin urmare, părinții pot decide cu privire la încredințarea copiilor (custodie comună), domiciliul stabil, cheltuielile privind creșterea și educarea acestora.  Desigur că statul are dreptul și obligația de a veghea la respectarea interesului superior al copilului și, ca atare, magistratul  (sau notarul, după caz) poate cere efeuarea anchetei sociale.
Începând cu 1 octombrie, soții au la dispoziție trei căi de soluționare a divorțului pe cale amiabilă și anume:
1. Divorțul pe cale judiciară;
2. Divorțul pe cale administrativă;
3. Divorțul pe cale notarială.
Înainte de a face o analiză a fiecăreia dintre cele trei posibilități, atragem atenția asupra faptului că în cazul în care au rezultat copii minori din căsătorie, divorțul pe cale administrativă nu se poate soluționa. În această ipoteză, părinții trebuie să se adreseze fie instanței de judecată fie notarului public.
De asemenea, soții sunt liberi să aleagă orice cale doresc, pentru finalizarea divorțului, cu excepția celei administrative când este obligatoriu să nu existe copii minori la momentul pronunțării divorțului. Cu alte cuvinte, dacă părțile aleg calea judiciară, nimeni și nimic nu le va obliga să recurgă la o altă cale. Totodată, odată aleasă o anumită procedură, aceasta trebuie urmată, fără să existe posibilitatea schimbării ei, cel putin la nivel teoretic (practic, cred că este posibil).
Ținând cont de faptul că se poate apela la procedura notarială sau administrativă numai în cazul acordului soților, chiar dacă soții nu ajuns la un acord cu privire la toate aspectele divorțului, este recomandabil ca acestea să apeleze la procedura medierii pentru a ajunge la un acord, dar înainte de sesizarea notarului public sau a ofițerului de stare civilă. Astfel, se pot prezenta în fața notarului public sau a  ofițerului de stare civilă cu acordul de mediere. În caz contrar, atunci când părțile nu se înțeleg asupra aspectelor accesorii ce trebuie soluționate în mod obligatoriu (cu privire la numele din căsătorie și la minori), soții riscă o rezoluție de respingere a cererii de divorț și, prin urmare, vor fi îndrumate către instanță.
În ceea ce privește partajul, dacă soții decid să soluționeze și acest aspect, pot obține restituirea taxei de timbru doar dacă vor soluționa această cerere pe cale judiciară și numai în urma unui acord de mediere.
Divorțul prin acordul soților oferă posibilitatea soluționării rapide a divorțului, în cele trei modalități, soții putând alege oricare din aceste trei proceduri, în funcție de calea pe care o găsesc mai avantajoasă din perspectiva proprie.
Spre exemplu, dacă soții doresc să soluționeze și partajul, varianta cea mai convenabilă din punct de vedere financiar ar fi divorțul prin mediere, pe cale judiciară.
Dacă timpul este unfactor important și nu există copii minori, calea cea mai rapidă de soluționare este cea administrativă.
De asemenea, există posibilitatea soluționării divorțului și a cererilor accesorii dar fără soluționarea partajului, acesta putând fi soluționat separat, pe cale judiciară, cu posibilitatea returnării taxei de timbru, dacă soții încheie un acord de mediere cu privire la partaj.
În articolele viitoare voi detalia fiecare procedură în parte.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Puteți solicita informații sau vă puteți programa pentru o primă ședință de informare.
În cel mai scurt timp posibil vă vom răspunde.
În acest sens, vă rugăm să ne furnizați următoarele date:
1. Nume, prenume
2. Telefon – pentru a fi contactat in vederea programării
3. Tip de litigiu/ conflict
4. În ce parte a zilei puteți fi programat/ă.