sâmbătă, martie 3

Recuperarea taxei de timbru potrivit cu Noul Cod civil și legea medierii

În ultima perioadă sunt tot mai multe căutări privitoare la taxa de timbru. Este firesc in condițiile în care criza ne afectează tot mai mult pe toți, bruma ce am achiziționat-o de-a lungul timpului trebuie s-o împărțim iar taxa de timbru pentru soluționarea partajului este consistentă (3% din valoarea bunurilor partajabile).
Ca și până acum, taxa de timru se restituie ori de cate ori părțile (soții, în cazul divorțului) ajung la un acord prin mediere. Incheierea unei tranzacții între părți, asistate sau nu de avocați, nu mai constituie temei de restituire a taxei de timbru.
Raportat la noile dispoziții din Codul civil, corelate cu cele din Legea 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator, taxa de timbru se restituie doar în cauzele ce sunt deduse instanței de judecată.
Astfel, cf. art. 63 din Legea 192/2006, dacă părțile (soții)  ajung la înțelegere prin mediere și pun capăt astfel procesului judiciar, pot cere instanței să le restituie taxa de timbru. Această dispoziție este prevăzută numai pentru procesele deja aflate pe rolul instanței de judecată.
Ținând cont de faptul că în Noul Cod civil este prevăzut divorțul pe cale administrativă sau notarială, se pune întrebarea dacă partajul se va soluționa odată cu divorțul și care vor fi costurile aferente.
Ca și până acum, partajul se poate soluționa pe cale notarială, fie odată cu divorțul fie ulterior. De fiecare dată însă, pe lângă onorariul notarului va trebui plătită și taxa de 3% la valoarea bunurilor partajabile.  Nu există o reglementare care să prevadă restituirea unei taxe achitate statului și reținută de notariat. In acest caz, după cum am mai spus-o și cu alt prilej, soții pot soluționa divorțul pe cale notarială iar partajul să-l soluționeze ulterior, pe cale judiciară, prin acordul de mediere.Tot astfel se poate soluționa divorțul pe cale administrativă și ulterior partajul.
Prin urmare, pentru a beneficia de restituirea taxei de timbru, avem următoarele posibilități:
1. Declanșăm procedura judiciară cănd soții depun la instanță cererea de divorț prin acordul părților (cererea poate fi depusă și numai de către unul dintre soți). Ulterior, la termenul soicitat de către instanță, soții depun acordul de mediere ce va cuprinde și partajul. Odată cu acordul, se depune cererea de restituire a taxei de timbru. Instanța ia act de acordul acestora, verifică legalitatea acordului și-l înciviințează.În acest caz, singurele costuri ce vor fi suportate efectiv de părți sunt cele cu onorariul mediatorului, procedura fiind in sine destul de usoara, partile putand alege sa se descurce și  singure.
Obs. Se poate apela întâi de toate la serviciile unui mediator pentru ca soții să cunoască toți pașii ce-i au de urmat și să  incheie un contract de mediere  însă recomandăm ca acordul să fie încheiat ulterior sesizării instanței.
2. Aplăm la procedura notarială sau administrativă pentru soluționarea divorțului  și a cererilor accesorii iar  ulterior soluționăm partajul în instanță  prin mediere. Dezavantajul în această ipoteză este dat de faptul că soții trebuie să plătească și onorariul notarului și pe cel al mediatorului. Dar, important este ca deciziile să fie luate în cunoștință de cauză.
Observația de mai sus rămâne valabilă și în acest caz.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Puteți solicita informații sau vă puteți programa pentru o primă ședință de informare.
În cel mai scurt timp posibil vă vom răspunde.
În acest sens, vă rugăm să ne furnizați următoarele date:
1. Nume, prenume
2. Telefon – pentru a fi contactat in vederea programării
3. Tip de litigiu/ conflict
4. În ce parte a zilei puteți fi programat/ă.