marți, ianuarie 10

Comisia consultativă și corpul profesional al mediatorilor

Potrivit convocarii făcute, a modului în care a fost formulat mesajul convocator (înțelegem că în mod deliberat formulat astfel, potrivit chiar spuselor dnei M Alexandru), mulți mediatori din țară și din București au înțeles că sunt convocați la o întrunire a „întreg Corpului Profesional” întrucât „ne confruntăm cu probleme de interes major”  ce vizează atât drepturile cât și obligațiile noastre de mediatori. Astfel, au dat curs invitației pentru data de 10 februarie la sediul CDM. Probabil că la întâlnire ar fi fost prezenți mult mai mulți mediatori însă, din păcate, cred că au fost împiedicați de condițiile atmosferice.

Printre cei prezenți m-am numărat și eu alături de alți colegi mediatori, atât din asociația din care fac parte cât și din alte asociații profesionale precum: As. Centrul Avocatilor mediatori, APMR, UNMR, Uzamint, FINBAN, UMB, As Mediatorilor Galați, Asociaţia Profesională Mediere Bucureşti,  Asociaţia CM Buzău.

Dupa cum am observat, pe langa asociatiile deja cunoscute s-au înființat în ultima perioadă multe asociatii noi, cu un numar mai mare sau mai mic de mebri, unele dintre acestea fiind  prezente la întrunire, interesați de soarta profesiei, fapt ce nu poate fi decat benefic.

Dat fiind faptul ca se va intocmi un proces-verbal al intalnirii Corpului Profesional din data de 10 februarie 2012, ce am incredere ca va relata cu grad mare de fidelitate discuțiile din cadrul acestei intâniri (pr-vb ce va fi făcut cunoscut tuturor mediatorilor), mă voi rezuma numai la câteva aprecieri personale legate de această întâlnire.

Întâi de toate, am remarcat o mai mare dorință de implicare a mediatorilor în chestiunile ce privesc profesia. De asemenea, am constatat o mai bună comunicare și colaborare între mediatori, deși membri ai diferitelor asociații, semn de maturizare a corpului profesional al mediatorilor. Aceste semne le-am perceput la fel de bine și când am participat în comisia de validare a voturilor la recentele alegeri cand, de asemenea, am colaborat în bune condiții alături de colegii din țară.

Mă gândesc și că rețelele de socializare au avut rolul lor în a ne cunoaște, a vedea că împărtășim aceleași valori și că ne dorim cu toții același lucru: ca lucrurile să funcționeze bine în mediere, spre binele tuturor. Chiar și colegii mai pasionali (în felul lor de a fi și de a scrie despre ceea ce se întâmplă în jurul lor) am convingerea că tot binele profesiei îl vor.

Tot ca o dovadă de maturitate am considerat că este și propunerea, venită de la unul din participanți și acceptată de marea majoritate a celor prezenți, ca fiecare mediator autorizat să fie reprezentat în cadrul Comisiei Consultative a Corpului Profesional. Până în prezent, în cadrul Comisiei Consultative (în continuare CC), în luarea deciziilor, fiecare asociație avea dreptul la un vot, indiferent de numarul de membri, fapt ce a îndreptățit pe mulți mediatori să considere că în acest mod nu le sunt reprezntate inetresele.

Prin urmare, în contextul în care actualul Consiliu de mediere dorește o colaborare reală cu Corpul Profesional al mediatorilor și o transparență în luarea decizilor, în contextul în care există mult mai multe asociații profesionale de mediatori care până în prezent nu au făcut parte din această Comisie și care, potrivit ultimelor modificări aduse Regulamentului de Organizare și Funcționare a CDM,  sunt îndreptățite să fie reprezentate și ele în CC, se impune, așa cum majoritatea celor prezenți au acceptat, constituirea cât mai rapidă a unui grup de lucru alcătuit din reprezentanții asociațiilor profesionale care să aducă amendamentele necesare Regulamentului Comisiei Consultative astfel încât fiecare mediator să fie reprezentat în cadrul comisiei și să poată lua parte, atunci când se iau decizii importante, la lucrările CC. Au fost făcute mai multe propuneri care cred ca vor fi luate în discuțuia grupului de lucru astfel încât să se ajungă la o soluție echitabilă pentru totțo mediatorii.

Prin urmare, cred ca am ajuns la un anumit moment de maturitate profesională la care să ne aplecăm cu responsabilitate în adoptarea unui statut al profesiei. Ca atare, și decizia de a constitui un grup de lucru care să înceapă dialogul și să vină cu propuneri concrete privind statulul este un alt lucru bun ce s-a realizat la întâlnirea din 10 februarie.

Deși în esență este un fapt lăudabil, așa cum am afirmat-o și în cadrul întâlnirii, acela ca, înainte de a se lua decizii  în  Consiliul de mediere, să existe deja o recomandare din partea CC, în data de 10 februarie nu s-a putut elabora o astfel de recomandare. Așa cum nimeni nu poate construi ceva solid peste ceva șubred, cu rsicul prăbușirii edificiului, tot astfel nu puteau fi luate decizii noi, de schimbare, pe reguli vechi, așa cum mi-am și exprimat opinai la momentul respectiv.

De aceea, salut și felicit ideea dlui Presedinte Bădulescu pentru propunerea de a se porni de la un alt punct zero în care să construim solid pe reguli democratice, echitabile pentru fiecare mediator, din țară sau din București, membru sau nu al unei asociații profesionale, susținător al unui candidat din vechiul ori din actualul CDM.

De asemenea, il felicit pe dl Bădulescu și pentru modul echilibrat în care a abordat discuțiile în cadrul întâlnirii.

Ca atare, imi exprim încrederea că există toate premisele constituirii unui corp profesional de elită, cu reguli clare, bine definite, care să contribuie la impunerea pe piață a unei profesii atât de nobile cum este medierea.

Mai jos, mi-am permis să extrag câteva dispoziții privitoare la Corpul Profesional și Comisia Consultativă a corpului profesional deoarece cred că este necesar să clarificăm sintagmele „comisia consultativă” și „corpul profesional”, atât cât ne stă în putință, pe de o parte în conformitate cu Legea 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator iar pe de altă parte în conformitate cu Regulamentul de Organizare și Funcționare a Consiliului de mediere în vigoare la acest moment.

Cu aceeași considerație,

Fănuța Lișman

mediator în prezent și-n viitor, indiferent de schimbările de legislatură, cu aceeași preocupare pentru binele profesiei ca și până acum.

P.S. Mulțumesc tuturor celor care, fie și numai în gând, au pus la îndoială zvonurile potrivit cărora unii dintre mediatorii pe care îi considera dedicați medierii ar fi putut să aducă în vreun fel deservicii acestei profesii.

Iată și dispozițiile la care făceam referire și care sper să vă fie utile.

Dispoziții legale și ROF:


  • Legea 192/2006, la Art. 24 prevede:

Mediatorii se constituie in asociatii profesionale locale si nationale, avand drept scop reprezentarea intereselor profesionale si protejarea statutului lor, si pot adera la asociatii profesionale internationale in conditiile legii.


  • ROF, la art. 8 alin (4) prevede:

În vederea îndeplinirii atribuţiilor ce îi revin, Consiliul constituie cel puţin urmãtoarele comisii consultative cu caracter permanent:


  • a) Comisia consultativã a corpului profesional;

...”


  • ROF, la art. 8 alin (6) prevede:

"(6) Comisia consultativã a corpului profesional este constituitã din reprezentanţii asociaţiilor profesionale, având rolul de a formula propuneri privind organizarea profesiei şi de a aviza proiecte de hotãrâri ce vizeazã exercitarea profesiei de mediator (Cf recentei hotarari a noului Consiliu de mediere si care este in vigoare din 27 ianuarie 2012).


  • ROF, la art 83^2.  alin (1) prevede:

„Corpul profesional al mediatorilor se compune din toţi mediatorii autorizaţi, înscrişi în Tabloul mediatorilor, care exercitã profesia în una dintre formele de exercitare a profesiei de mediator prevãzute de lege şi care sunt organizaţi în asociaţii profesionale locale sau naţionale, conform art. 24 din Lege şi în condiţiile art. 83^3 din prezentul regulament.”


  • Tot ROF, la art. 83^3. definește asociațiile profesionale.

Coroborând toate aceste dispoziții, înțelegem așa:

1. Corpul profesional al mediatorilor este alcătuit din mediatori care:

- sunt autorizați

- sunt înscriși în tabloul mediatorilor

- își exercită profesia în una din formele de exerciatre a profesiei (este activ)

- sunt organizați în asociații profesionale.

2. Comisia consultativă a corpului profesional, conform recentei modificări, este alcătuită din reprezentanții asociațiilor profesionale.

1 comentarii:

Comisia consultativă și corpul profesional al mediatorilor spunea...

[...] Articol Mediere şi mediatori [...]

Trimiteți un comentariu

Puteți solicita informații sau vă puteți programa pentru o primă ședință de informare.
În cel mai scurt timp posibil vă vom răspunde.
În acest sens, vă rugăm să ne furnizați următoarele date:
1. Nume, prenume
2. Telefon – pentru a fi contactat in vederea programării
3. Tip de litigiu/ conflict
4. În ce parte a zilei puteți fi programat/ă.