sâmbătă, septembrie 8

Comercial
 Litigii între profesioniști


În contextul în care exista inca provocari semnificative in ceea ce priveste situatia economica, deteriorata ca urmare a efectelor crizei financiare internaţionale, 

În condiţiile în care companiile îşi revizuiesc procesele interne in scopul reducerii cheltuielilor si eficientizării activitatilor proprii, în cele mai multe situaţii prin reducerea de personal ori a cheltuielilor cu personalul pentru cresterea productivitatii si alocarea resurselor financiare disponibile pentru investitii productive, Tinând cont de faptul că fiecare profesionist face tot mai multe şi mai mari eforturi să se menţină într-un mediu de afaceri tot mai ostil,

Medierea poate fi un instrument de sprijin pentru companiile care se confruntă cu felurite dificultăţi în relaţiile sale comerciale.

Diferit de modul în care medierea a fost prezentată până în prezent, vă propunem să priviţi medierea nu doar ca un instrument în soluţionarea diverselor tipuri de dispute ci şi ca pe o metodă ce poate fi utilizată preventiv . Medierea este o negociere asistată/facilitată de către o persoană neutră, de încredere - mediatorul, care acordă sprijin partenerilor de afaceri în căutarea de soluţii pentru depăşirea dificultăţilor cu care se confrurntă. 

Dintre motivele clienţilor pentru care clienţii noştri - companiile (mai mari sau mai mici) apelează la mediere, enumerăm: 


- în special pentru rolul său preventiv, evitând astfel litigii costisitoare, derulate într-un timp îndelungat,  

- economia de timp şi de bani, 
- asigurarea unui cash flow pozitiv, observând că în cele mai multe dintre cazuri divergenţele se soluţionează încă din etapa de pregătire a medierii, urmare doar a intervenţiei mediatorului în comunicarea dintre parteneri, 
- păstrarea relaţiilor de afaceri, benefice tuturor partenerilor. 


Diferite situaţii în care intervenţia mediatorului poate fi benefică şi cu rezultate cuantificabile, într-un termen relativ scurt: 

neînțelegerile dintre partenerii de afaceri, dintre asociați ori acționari;
- neînțelegeri ivite din contracte; 
- în domeniul recuperării creanţelor, medierea fiind deja apreciată ca modalitatea elegantă prin care companiile reuşesc să evite fie litigiile în instanţă fie procedurile de executare silită; 
- conflictele ivite între societatea comercială și persoane fizice; 
 - disputele dintre angajat și angajator, cu privire la drepturile de care aceștia pot dispune;
- în raport cu instanțele, conflicte deja deduse judecății (litigii); 

Conştienţi fiind de beneficiile majore ce pot fi aduse companiior prin utilizarea medierii, indiferent de situaţia în care vă aflaţi şi de domeniul de activitate în care vă desfăşuraţi principala activitate, vă facem o primă şi singură propunere, aceea de a vă rezerva din timpul dumneavoastră atât timp cât credeţi că vă va fi necesar pentru o primă discuţie cu unul din mediatorii noştri iar noi ne exprimăm încrederea că timpul alocat îl  veţi aprecia ca o bună investiţie pentru activitatea companiei dumneavoastră. 

Pentru programarea unei întâlniri ne puteţi contacta accesând pagina CONTACT.