luni, octombrie 1

Domenii mediere


Domeniile în care se poate recurge la mediere

Biroul de mediator vă oferă servicii în în diferite domenii de activitate, atât înainte de declanșarea unui proces pe rolul instanțelor cât și după declanșarea procesului.
Spre exemplu, potrivit expertizei dobândite, biroul de mediator vă stă la dispoziție pentru medierea în cauzele de divorț, de partaj, în cauzele comerciale sau penale.

Astfel, în cadrul biroului de mediere veti putea beneficia de servicii de mediere în următoarele domenii, fără a se limita la acestea. 
  • Dreptul civil 
- partaj,
- succesiuni,
- răspundere civilă delictuală,
- contracte civile (ex.: vânzare-cumpărare, închiriere,comodat, etc.)
- etc.
  • Dreptul familiei 
- neînţelegerile dintre soţi privind continuarea căsătoriei (cauzele de divorț),
- păstrarea numelui după căsătorie, 
- partaj,
- exerciţiul drepturilor părinteşti,
- stabilirea domiciliului copiilor,
- contribuţia părinţilor la întreţinerea copiilor,
- programul de legături personale părinte-copil (copii),
- etc.  
  • Comercial - litigii între profesioniști
În raport cu instanțele, conflicte deja deduse judecății (litigii) dar și înainte de declanșarea unui proces judiciar: 
- disputele ivite între societățile comerciale (între profesioniști);
- conflictele ivite între societatea comercială și persoane fizice; 
- neînțelegerile dintre partenerii de afaceri, dintre asociați ori acționari; 
- disputele dintre angajat și angajator, cu privire la drepturile de care aceștia pot dispune;
- neînțelegeri ivite din contracte; 
- conflicte privind răspunderea contractuală;
- conflicte privind răspunedera administratorului SC; 
Pentru detalii, vizitați pagina Comercial.
  • Dreptul proprietății intelectuale 
 - drepturi de proprietate industrială 
           * neînțelegeri, litigii privind cesiunea sau licența privitoare la brevetul de invenție, la marcă,
           * litigii, neînțelegeri privind desene și modele industrialeknow-how.
 - drepturi de autor
  • Domeniul bancar
- contracte de credit,
- executare silită,
- altele.
  • Protecţia consumatorului
  • Dreptul penal
- înainte sau după declanşarea procesului penal,
- doar în cazul infracţiunilor anume prevăzute de lege (doar în cazul infracţiunilor pentru care retragerea plângerii prealabile sau împăcarea părţilor înlătură răspunderea penală).

Se poate recurge la mediere în orice alt domeniu ce poate avea drept obiect drepturi de care părţile pot dispune. 

Odată cu intrarea în vigoare a Noilor Coduri - Codul penal și Codul de procedură penală, medierea a fost ridicată la rang de drept, alături de alte drepturi fundamentale, atât pentru victimă (art. 81. lit. i.) NCPP) cât și pentru inculpat (art. 83 lit. g) NCPP ): ”dreptul de a apela la un mediator, în cazurile permise de lege;” 
Biroul nostru este pregătit să răspundă noilor provocări cu privire la medierea în cauzele penale. 

Colaboratorii noștri, mediatori - specialiști din diferite domenii de activitate, vă vor sta la dispoziție pentru o primă ședință de informare calificată, personalizată, cu privire la mediere. 
TUTUROR CLIENȚILOR SĂI, Biroul de mediere „Fănuța Lișman” oferă consultanță personalizată, cu privire la mediere și la modalitățile de stingere a conflictelor, dând acestora posibilitatea de a alege calea cea mai avantajoasă de soluționare.

Biroul de mediere „Fănuța Lișman” vă așteaptă să apelați cu încredere la  serviciile oferite, beneficiind în prealabil de o Ședință de informare.


Pentru a ne contacta, aveti toate datele în pagina CONTACT.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Puteți solicita informații sau vă puteți programa pentru o primă ședință de informare.
În cel mai scurt timp posibil vă vom răspunde.
În acest sens, vă rugăm să ne furnizați următoarele date:
1. Nume, prenume
2. Telefon – pentru a fi contactat in vederea programării
3. Tip de litigiu/ conflict
4. În ce parte a zilei puteți fi programat/ă.