vineri, februarie 1

Fănuţa Lişman

Coordonator, titular birou

Fănuţa Lişman - Mediator, formator, cadru didactic, jurist 
Mediator A absolvit:
  •       Facultatea de Teologie - Asistenţă Socială, Universitatea Bucureşti   în 1995
  •     Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative Specializare Drept, UCDC Bucureşti în 2010
  •       Master, Carieră judiciară, UCDC Bucureşti, 2009

Formator autorizat CNFPA (ANP) în 2010
Formator în mediere, acreditat de Consiliul de Mediere în 2013

Mediator autorizat din 2010

Email: fanuta.lisman@avocatimediatori.ro
Tel.    0721.791.680

Fănuţa Lişman este mediator autorizat cu o vastă experienţă în soluţionarea numeroaselor tipuri de dispute ce acoperă domenii de activitate precum:  civil (atât cauze între persoane fizice dar şi între profesionişti), penal, familie, proprietate intelectuală ori conflicte de muncă.
Numeroase dispute, în care Fănuţa Lişman a coordonat procesul de mediere, au prezentat un grad mare de complexitate, fie din perspectvă juridică, abordând medierea inclusiv în cadrul unor proceduri speciale precum insolvenţa, fie din perspectiva numărului părţilor, realizând medieri cu părţi multiple.

Este formator acreditat de Consiliul de mediere în formarea şi perfecţioanrea mediatorilor, de profesie jurist, asistent social şi cadru didactic, grad definitiv în învăţământul preuniversitar.

Autor al lucrării “Medierea în procesul civil”, Editura Universitară 2011 şi a numeroase articole de specialitate, a abordat procedura medierii din perspectivă juridică, aducând o contribuţie semnificativă pentru o mai bună înţelegere şi aplicare a procedurii de mediere în raport cu procedurile judiciare.

Interviu cu Fănuța Lișman
Echipa