miercuri, ianuarie 29

Restituirea sumelor achitate cu titlu de taxe detimbru - cum se procedeaza

Procedura de restituire a sumelor achitate cu titlu de taxe judiciare de timbru


În Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 68 din data de 28 ianuarie 2014 a fost publicat Ordinul ministrului finanţelor publice şi ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 1918/2013 / 65/2014 pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor achitate cu titlu de taxe judiciare de timbru.

Contribuabilul se adresează organului fiscal local cu:
-cererea de restituire soluţionată de instanţa judecătorească competentă se depune la registratura unităţii administrativ-teritoriale, care cuprinde: 
  • numele şi prenumele/denumirea, 
  • domiciliul fiscal, 
  • codul de identificare fiscală, 
  • modalitatea de restituire a banilor: în contul bancar, în numerar sau prin mandat poştal, după caz, 
-  documentul de plată al taxei judiciare de timbru

Cererea solicitantului va fi transmisă de organul fiscal local către organul fiscal competent din subordinea ANAF (cu toate documntele anexate) si formularul “Adresa de confirmare a sumei achitate cu titlu de taxă judiciară de timbru cuvenită bugetului de stat” prin care se constată efectuarea plăţii taxei de timbru şi faptul că nu a mai fost restituită (pentru a nu risca solicitări repetate de restituire). 

Termenul de prescripţie al depunerii cererii la organul fiscal (după ce instanţa competentă a stabilit sumele ce vor fi restituite) este de 5 ani de la data de 1 ianuarie a anului următor celui în care a luat naştere dreptul la restituire. 

Mai in detaliu, vizitaţi: Juridice.ro
0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Puteți solicita informații sau vă puteți programa pentru o primă ședință de informare.
În cel mai scurt timp posibil vă vom răspunde.
În acest sens, vă rugăm să ne furnizați următoarele date:
1. Nume, prenume
2. Telefon – pentru a fi contactat in vederea programării
3. Tip de litigiu/ conflict
4. În ce parte a zilei puteți fi programat/ă.