sâmbătă, ianuarie 31

Fănuţa Lişman, candidat pentru calitatea de membru in Consiliul de Mediere, Alegeri 2015În perioada februarie - martie 2015 va începe procedura de alegere a membrilor unui nou Consiliu de Mediere, primul Consiliu cu un mandat de patru ani pentru membrii aleşi.


Consiliul de Mediere este un organism independent, cu atribuţii de reglementare şi control a activităţii de mediere din România, aşa cum este ea reglementată prin Legea 192/2006 privind medierea şi exercitarea profesiei de mediator.

Medierea, activitate de interes public fiind, a suscitat interesul societăţii româneşti şi al profesiilor cu care se intersectează, în funcţie de numeroasele intervenţii legislative asupra dispoziţiilor ce o reglementează, într-o măsură mai mare sau mai mică.

În prezent, percepţiile privind medierea sunt tot mai diferite, adesea contradictorii, formate de-a lungul timpului şi prin prisma experienţelor dobândite în raport cu serviciile de mediere de care au beneficiat sau ar fi putut să beneficieze.

La nivelul profesioniştilor din cadrul sistemului judiciar, cu care mediatorul se intersectează în activitatea sa, precum şi în ce priveşte potenţialii beneficiari ai medierii, deşi cu un cadru legal minim funcţional, chiar şi după Deciziei Curţii Constituţionale privind informarea obligatorie, de la momentul acestei decizii s-a creat percepţia că medierea nu ar mai fi necesară, în special în raport cu instanţele de judecată, ignorate fiind de cele mai multe ori beneficiile pe care le poate aduce o procedură amiabilă cum este cazul medierii.

Efectele generate de această percepţie sunt tot mai accentuate. Pe fondul necorelării legislative a legii medierii cu Decizia Curţii Constituţionale, se înregistrează o activitate tot mai redusă în cadrul birourilor de mediator, deşi în mediul privat apelarea la mediere tinde să intre pe un trend crescător. reducerea activităţii afectează serios, pe termen mediu şi lung, evoluţia firească a unei profesii ce ar putea constitui sâmburele dezvoltării durabile la nivelul societăţii româneşti.

Consecventă fiind în demersurile mele, începute încă din primii ani de activitate ca mediator, de promovare a medierii ca factor generator de echilibru în societate, mă înscriu în cursa pentru dobândirea calităţii de membru în viitorul Consiliu de Mediere.

Mi-am propus ca, de la nivel instituţional de această dată, să continui demersurile în vederea realizării unui veritabil dialog inter-profesional, bazat pe încredere reciprocă şi colaborare, în beneficiul tuturor profesiilor deschise spre dialog şi, implicit, al potenţialilor beneficiari ai medierii, pe lângă alte proiecte dedicate cu precădere profesiei de mediator.

Mulţumesc tuturor celor care m-au sprijinit până în prezent în realizarea proiectelor de promovare a medierii, pe care le-am iniţiat şi coordonat, singură sau în echipă, precum şi a celor de iniţiere a unui dialog inter-profesional.

Totodată, îmi exprim încrederea că şi pe viitor mă voi bucura de sprijin, astfel încât împreună să facem ca medierea să ocupe locul său firesc în societate, bucurându-se în timp de încredera cât mai multor profesionişti din diferite domenii de activitate, în beneficiul celor cărora medierea li se adresează.

În pofida greutăţilor cu care se confruntă medierea şi mediatorii la acest moment, rămân o optimistă, convinsă fiind de faptul că medierea îşi are drumul său de neoprit şi de faptul că mediatorii vor identifica soluţiile cele mai potrivite pentru depăşirea lor, începând prin a-şi alege liderii care să asigure premisele schimbării dorite.

Fănuţa Lişman

Mediator,
Candidat pentru calitatea de membru în Consilul de Mediere - Alegeri 2015

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Puteți solicita informații sau vă puteți programa pentru o primă ședință de informare.
În cel mai scurt timp posibil vă vom răspunde.
În acest sens, vă rugăm să ne furnizați următoarele date:
1. Nume, prenume
2. Telefon – pentru a fi contactat in vederea programării
3. Tip de litigiu/ conflict
4. În ce parte a zilei puteți fi programat/ă.