Desfacerea căsătoriei

Desfacerea căsătoriei prin mediere în 


Paşii ce pot fi urmaţi pentru o soluţionare rapidă. 

Paşi mici, simpli, uşor de parcurs, cu beneficii majore pentru părinţi şi copii


1. Desfacerea căsătoriei în cauzele cu minori, înainte de a se apela la instanţă sau la notar
Cum ar trebui să procedăm? Care ar fi pașii de urmat?

a)Informarea.
 În orice litigiu, în oprice problemă ce o avem de rezolvat, ne consultăm mai întâi cu un specialist, pentru a ști ce ne așteaptă. Tot astfel și în mediere, cu atât mai mult cu cât, informarea privind medierea este gratuită.

b).  Declanşarea procedurii de mediere. 
Se poate face la solicitarea unuia dintre soţi, situaţie în care mediatorul va fi mandatat să facă toate demersurile necesare in vederea acceptării medierii de către soţul ce va fi invitat la mediere. 
În ipoteza în care soţii se află în relaţii de colaborare, se pot prezenta împreună la mediator şi, împreună cu acesta, decid intrarea în mediere. 

c). Încheierea acordul de mediere, în urma ședinței (ședințelor, după caz) de mediere.
In cadrul ședinței de mediere, părțile, sprijinite de mediator, stabilesc soluțiile care să mulțumească pe ambii soți, cu respectarea interesului superior al copiilor, cu privire la:
- decizia de a desface căsătoria prin acordul comun,
- numele purtat în timpul căsătoriei
exercitarea în comun a autorităţii părinteşti pentru copiii minori şi modalitatea în care părinţii vor putea exercita, efectiv, autoritatea părintească). 
Părinţii vor stabili, în mediere, modul în care îşi vor asuma, împreună, exercitarea drepturilor şi obligaţiilor ce revin fiecărui părinte după luarea deciziei de separare. Cu alte cuvinte, părinţii cu sprijinul mediatorului, vor stabili modalitatea în care vor fi luate deciziile, importante sau cele de zi cu zi, privitoare la copii. Spre exemplu, părinţii stabilesc modalităţile de luare a deciziilor privind educarea și creșterea minorilor, starea de sănătate, școlile ce vor fi urmate şi tot ce aştia consideră că este important să hotărască împreună. 
- programul de legături personale, părinte-copil
Mediatorul facilitează dialogul dintre părinţi şi se va stabili programul (mai flexibil sau mai complex, in functie de nevoile părinţilor) pe care părinţii îl vor respecta pentru petrecera timpului cu copiii, din nou cu respectarea drepturilor minorilor de a se bucura de relatiile fireşti, de familie, cu ambii părinţi şi cu familia extinsă, după caz. 
- contribuţia părinţilor la creşterea şi educarea copilului/copiilor, după caz. 
- plecările în străinătate, după caz. 
- partajarea bunurilor comune (partajul acestor bunuri se poate realiza şi separat, de recomandat înainte de declanşarea unui proces judiciar, pentru a beneficia de reducerea la jumatate a sumelor ce vor fi plătite cu titlu de taxe de timbru). 

d) Depunerea cererii de încuviinţare a acordului de mediere la instanţa competentă. 
Cererea de  încuviinţare a acordului de mediere este o cerere prevăzută de legea medierii. În completarea acestei cereri puteţi primi sprijin calificat. 
Odată cu cererea, se depun documentele eliberate de mediator şi toate celelalte documente necesare pronunţării divorţului, precum documentele de identificare părinţi şi copii, certificat căsătorie şi alte documente necesare, după caz. 

Ancheta socială. De regulă, în cauzele cu minori, instanțele dispun efectuarea anchetei sociale, aceasta fiind o procedură obligatorie. Pentru a nu risca respingerea acordului de mediere de către instanţă, în cadrul biroului nostru veţi putea beneficia de asistenţă specializată. 

e) Pronunțarea hotărârii judecătorești. Instanța ia act de acordul de mediere și pronunță hotărârea așa cum părțile au convenit cu privire la desfacerea căsătoriei şi cu privire la copiii lor minori, după caz. 

Potrivit legii, instanța trebuie să ia act de acordul de mediere fără să mai aștepte termenul fixat pentru judecată. În funcție de modul în care își gestionează fiecare instanță activitatea, magistratul poate lua act de acordul părților cu mult înainte de termen, chemându-le în camera de consiliu și soluționând astfel rapid dosarul.
Ca atare, tot ce aveți de făcut este să apelați la un mediator. 
Astfel, divortul se poate derula in doi pasi simpli, uşor de urmat: 
  • declanşarea procedurii de mediere (de către unul dintre soţi sau de amândoi) şi ajungerea la un acord 
  • depunerea cererii de încuviinţare şi obţinerea hotărârii judecătoreşti. 
Astfel, nu mai aveti nevoie de martori, nu mai trebuie sa gasiti vinovati, nu trebuie sa motivati cererea!
toate aceste aspecte le puteţi clarifica în cadrul şedinţelor de mediere. 

În plus, daca există şi bunuri comune, în măsura ajungerii la acord, se poate beneficia de o reducere substanţială a costurilor (taxele de timbru fiind reduse la jumătate dacă se soluţionează prin mediere, înainte de declanşarea unui proces judiciar).

În ce-i priveşte pe copii, cu acordul părinţilor şi în funcţie de discernământul minorilor, în cadrul medierii părinţii şi copiii pot beneficia de sprijin psihologic specializat, exitînd posibilitatea ascultării copiilor. Medierea ofera aceasta posibilitate iar biroul nostru este pregătit să dea curs acestori cereri din partea părinţilor. 

Atât părinţii cât şi copiii care au beneficiat de acest serviciu din partea biroului nostru s-au declarat foarte mulţumiţi. Colaborarea dintre ei a devenit mai uşoară, copiii înţelegând situaţia căreia urmează să-i facă faţă şi faptul că ambii părinţi vor fi în continuare lângă ei, regulile urmând să fie aceleaşi în ambele case, Sub aceste aspecte, şi părinţii se simt mai confortabil ştiind că au fost evitate numeroase dificultăţi ce ar fi putut produce traume copiilor lor.  

Prin urmare, pentru sprijin specializat, nu ezitaţi să ne contactaţi. 

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Puteți solicita informații sau vă puteți programa pentru o primă ședință de informare.
În cel mai scurt timp posibil vă vom răspunde.
În acest sens, vă rugăm să ne furnizați următoarele date:
1. Nume, prenume
2. Telefon – pentru a fi contactat in vederea programării
3. Tip de litigiu/ conflict
4. În ce parte a zilei puteți fi programat/ă.