Ședința de informare
 „Fănuța Lișman - Birou de mediator”  oferă tuturor clienților săi posibilitatea de a se informaGRATUIT,  cu privire la mediere. 


Incepând activitatea în primăvara anului 2010, în cadrul Biroul de mediator am acumulat o experiență deosebită pe cele mai diverse cazuri ce ne-au fost supuse soluționării. Astfel, de-a lungul timpului am intervenit în cauze de o complexitate diferită, în diverse speţe precum cele de divorț, cu sau fără minori, partaje, succesiuni, uzucapiune, contracte comerciale dar şi în cauze penale, unele dintre ele fiind strâns legate de alte cauze civile. 

În condițiile Noului Cod Civil am intervenit în peste 100 de cauze în care au fost implicaţi copii minori, pe teme referitoare la exercitarea autorității părintești, locuinţa copiilor, cheltuielile de întreţinere sau plecările în străinătate. Locuinţa copilului, de la momentul instituirii autorităţii părinteşti în comun ca regulă, a devenit una din principalele teme de discuţie în cadrul medierii.

Toate acordurile de mediere ce au fost întocmite cu sprijinul nostru şi redactate în cadrul biroului şi au fost supuse controlului judiciar, au fost încuviințate de instanțe și ulterior cuprinse în dispozitivul hotărârilor judecătorești, spre satisfacţia noastră şi a clienţilor noştri. 
În cadrul ședințelor de mediere, depunem toate diligentele pentru a sprijini părțile în găsirea celor mai bune soluții. De fiecare dată căutăm cele mai facile căi de soluționare a conflictelor, în funcție de fiecare speță și de disponibilitatea celor ce intră în mediere.
Pentru că suntem convinși că o informare corectă este un prim pas în luarea celor mai bune decizii,  suntem onorati să vă primim în biroul de mediator, pentru o informare prealabilă cu privire la mediere, astfel încât să puteţi lua decizii în cunoştinţă de cauză, beneficiind de consultanţă de specialitate din partea unei echipe de profesionişti.
Pentru informarea cu privire la mediere, în condiţiile legii, nu se percepe onorariu. Incepand cu 1 octombrie 2012 pentru această activitate, mediatorul nu poate pretinde onorariu. 
Biroul nostru nu a perceput onorariu clientilor sai, pentru informare, nici inainte de aceste modificări legislative, important pentru noi fiind ca cei ce ne trec pragul să ne cunoască întâi de toate şi, în cunoştinţă de cauză, să apeleze la serviciile oferite de profesionişti cu experienţă. 

Prin urmare, de veţi fi trimişi de instanţă sau doriţi să deschideţi un proces judiciar, vă aşteptăm cu drag pentru o ședință inițială de informare. 

Astfel, fie că apelează numai una din părți la mediere fie că ambele părți ale unui conflict se decid să obțină informații cu privire la posibilitatea de a stinge conflictul dintre ele pe calea medierii, toți cei ce vor apela la serviciile noastre vor beneficia de o informare calificată și gratuită cu privire la mediere.

Astfel, ceiinformaţi vor ști în ce măsură conflictul lor poate fi stins prin mediere și care sunt avantajele recurgerii la procedura medierii raportate la propria cauză, economisind astfel timp și bani, diminuând totodată stresul suplimentar, fără a plăti un onorariu de mediator pentru informațiile primite.

Prin urmare, TUTUROR CLIENȚILOR SĂI, Biroul de mediere „Fănuța Lișman” oferă consultanță gratuităpersonalizată, cu privire la mediere și la modalitățile de stingere a conflictelor, dând acestora posibilitatea de a alege calea cea mai avantajoasă de soluționare.

Durata ședinței de informare cu privire la mediere
De regulă, pentru informarea obligatorie, se alocă un timp de 15 - 20 minute, maxim. Pentru această ședință biroul nostru nu percepe onorariu. 
Dacă, urmare a acestei prime şedinţe se doreşte declanşarea procedurii de mediere, timpul alocat şi onorarul aferent se vor negocia, de la caz la caz, avându-se în vedere şi complexitatea cazului. 

De consiliere personalizată, pentru o primă ședință,  vor beneficia și părțile/partea care anterior au mai apelat la serviciile biroului nostru de mediere, în calitate de parte solicitantă (într-un contract de mediere sau de pregătire a medierii). Biroul de mediere „Fănuța Lișman” vă așteaptă să apelați cu încredere la serviciile oferite

Pentru programare, ne puteți contacta telefonic sau prin e-mail:

021.313.54.77                    
               0721.791.680
contact@avocatimediatori.ro          fanutalisman@yahoo.com0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Puteți solicita informații sau vă puteți programa pentru o primă ședință de informare.
În cel mai scurt timp posibil vă vom răspunde.
În acest sens, vă rugăm să ne furnizați următoarele date:
1. Nume, prenume
2. Telefon – pentru a fi contactat in vederea programării
3. Tip de litigiu/ conflict
4. În ce parte a zilei puteți fi programat/ă.